We spreken vaak over duurzaamheid, zero waste, ecologische voetafdruk… en nog vele andere concepten die misschien niet altijd even duidelijk zijn. Om je voor eens en voor altijd te kunnen omvormen tot een echte kampioen tegen voedselverspilling, leggen we je een aantal concepten uit die belangrijk zijn bij Phenix! 

Onze droom bij Phenix is een zero waste wereld, en om dat te bereiken richten wij ons vooral op voedselverspilling. Waarom? Omdat volgens de Verenigde Naties voedselverspilling 10% van de broeikasgassen veroorzaakt, en zo dus één van de hoofdoorzaken is van de klimaatcrisis.

Als voedselverspilling een land was, zou het bovendien de op twee na de grootste uitstoter van broeikasgassen zijn. Met dit in ons achterhoofd, zijn we bij Phenix op zoek naar innovatieve oplossingen om de klimaatverandering tegen te gaan. Onze app is een voorbeeld van een duurzame oplossing tegen verspilling. Maar… ‘een duurzame oplossing’ wat betekent dat eigenlijk? Of beter nog, wat is duurzaamheid? Dat leggen we je vandaag uit.

Wat is duurzaamheid?

belangrijke concept duurzaamheid

In 1987, definieerde de Brundtland Commissie van de Verenigde Naties duurzaamheid als “aan de huidige behoeften voldoen zonder het vermogen van toekomstige generaties om aan hun eigen behoeften te voldoen in gevaar te brengen.”

Het concept duurzaamheid bestaat uit 3 pijlers: een economische pijler, een ecologische pijler en een sociale pijler. Er zijn steeds meer bedrijven die voor duurzame acties kiezen zoals investeren in hernieuwbare energie, een beleid van gelijke salaris tot stand brengen, gelijk beloningsbeleid, verspilling verminderen, enz.

Het concept ecologische duurzaamheid ontstond als gevolg van de negatieve milieueffecten van onze economische ontwikkeling en globalisering. Ons industrialisatieproces zette een economisch model op poten dat geen rekening houdt met het feit dat onze planeet geen onuitputtelijke bron van grondstoffen is. Hierdoor wordt de term duurzaamheid dan ook vaak gekoppeld aan klimaatverandering, die het leven zoals we het vandaag kennen bedreigt en die grotendeels te wijten is aan onze industrie.

Eén derde van al het geproduceerde voedsel wereldwijd wordt verspild en deze verliezen doen zich voor over de hele voedselketen: in de landbouw, tijdens de verwerking, bij het vervoer, bij supermarkten, in restaurants en in de huishoudens zelf. Een situatie die allesbehalve duurzaam is.

Wat is zero waste?

belangrijke concept zero waste

Bij Phenix moedigen we je elke dag aan om maximaal van voeding te genieten, je boodschappen en gerechten te plannen, en nog van alles om voedselverspilling te vermijden. Deze activiteiten maken deel uit van een zero waste levensstijl… We leggen je uit waarom!

De definitie van zero waste volgens de Zero Waste International Alliance (ZWIA) is de volgende: “het behoud van grondstoffen door de duurzame productie, consumptie, hergebruik en recuperatie van producten, verpakking en materialen zonder dat ze verbrand worden en zonder dat er stoffen die schadelijk zijn voor het milieu of de menselijke gezondheid in de grond, het water of de lucht terechtkomen.”

Het uiteindelijke doel is om ervoor te zorgen dat er geen afval op een stortplaats, in een verbrandingsinstallatie of in de oceaan terechtkomt. Het gaat om het verminderen van onze consumptie, het hergebruiken van zoveel mogelijk producten, en recyclen. Er moet wel gezegd worden dat hoewel recycling positief is dat dit geen perfecte oplossing is. We consumeren namelijk zoveel dat er veel te veel is om te verwerken. Daarom is recycling slechts de laatste oplossing in het lijstje van de drie ‘R’s (reduce, reuse, recycle).

We leven momenteel in een samenleving met een lineaire economie: eerst gebruiken en dan weggooien. Het doel van zero waste is om naar een circulaire economie te gaan waarin grondstoffen worden hergebruikt, hersteld en gerecycled.

Het uiteindelijke doel is daarmee het verminderen van de negatieve gevolgen van onze excessieve consumptie op onze planeet.

Wat is net zero?

Eerder spraken we over de hoeveelheid broeikasgasemissies die door voedselafval wordt geproduceerd. Om te begrijpen hoe belangrijk het is voor onze planeet om deze uitstoot te verminderen, gebruiken we nog een ander concept: net zero.

Net zero betekent dat de totale uitstoot van broeikasgassen van een bedrijf of organisatie gelijk is aan of lager is dan de uitstoot die ze zelf het uit het milieu verwijdert.

Zo zorgt de verbranding van fossiele grondstoffen voor elektriciteit, verwarming en brandstof bijvoorbeeld voor heel wat broeikasgassen. Deze door de mens veroorzaakte emissies moeten zo dicht mogelijk naar nul worden teruggebracht. In tussentijd moeten ook alle resterende broeikasgassen gecompenseerd worden door actieve koolstofverwijdering, onder andere door bosherstel, of door het gebruik van technologieën voor de directe opvang en opslag van lucht.

Waarom is het zo belangrijk broeikasgassen tot nul terug te brengen? 

Het Klimaatakkoord van Parijs bepaalt dat de mondiale temperatuur niet met meer dan 1.5°C mag stijgen, omdat dit verwoestende gevolgen zou hebben: hittegolven, gevaarlijke stormen, smeltende ijskappen, enz. Om de temperatuurdoelstelling te bereiken moet de mondiale koolstofuitstoot tegen 2050 net zero zijn.

Wat moet gebeuren om de net zero te gebruiken? 

Volgens het World Resources Institute (WRI) moeten onze beleidsmaatregelen, technologieën en gedragingen op alle gebieden veranderen. Hernieuwbare energiebronnen en maatregelen voor brandstofvervanging zijn essentieel voor elektriciteit en transport. En, aan de andere kant, hebben “het verbeteren van de efficiëntie van de voedselproductie, het veranderen van ons dieet, het stoppen van ontbossing, het herstellen van gedegradeerd land en het verminderen van voedselverlies en -afval ook een aanzienlijk potentieel om de uitstoot te verminderen.” (WRI, 2019)

Wat is de CO2-voetafdruk?

belangrijke concept CO2-voetafdruk

Wanneer je de Phenix-app opent, kan je in je profiel zien hoeveel kg CO2-uitstoot je hebt vermeden. Als je veel hebt vermeden, betekent dit dat je je CO2-voetafdruk aanzienlijk hebt verminderd! Dit zal je helpen om je net zero te bereiken. Ontdek wat een CO2-voetafdruk is en hoe deze kan worden verminderd.

De WHO definieert de CO2-voetafdruk als “een maatstaf voor de impact van je activiteiten op de hoeveelheid kooldioxide (CO2) die wordt geproduceerd door het verbranden van fossiele brandstoffen en wordt uitgedrukt in ton CO2-uitstoot.”

Normaalgezien is dit de totale hoeveelheid broeikasgassen die een persoon produceert op basis van zijn levensstijl en activiteiten. De CO2-voetafdruk wordt gemeten in ton CO2 over een periode van één jaar en kan worden geassocieerd met een individu, een organisatie, een product, een evenement, enz. Sinds de oprichting van Phenix werden bijvoorbeeld al 3 miljoen manden gered, goed voor 12,6 miljoen maaltijden, 60 miljoen kilo voedsel ofwel meer dan 270 miljoen kg CO2-uitstoot vermeden.

Hoe kom je aan die CO2-voetafdruk? 

Die komt van de productie en consumptie van fossiele brandstoffen, voedsel, vervaardigde producten, materialen, transport, enz.

Er zijn veel manieren om je CO2-voetafdruk te verkleinen. Neem het openbaar vervoer, kies de trein in plaats van het vliegtuig, verminder je vleesconsumptie, vermijd voedselverspilling, gebruik minder verwarming, gebruik LED’s, etc. Bekijk zeker eens ons artikel over hoe je met Phenix je ecologische voetafdruk kan verkleinen!

We hopen dat dit artikel wat duidelijkheid heeft kunnen brengen over de verschillende concepten die meespelen wanneer je een Phenix-mandje redt. Je ziet het, een kleine actie kan een grote impact hebben!  Dus, ben je klaar om een mandje te redden?