Omschrijving

De onderneming PHENIX SAS, vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 240.092,44 euro en met maatschappelijke zetel te 43-45 avenue de Clichy, 75017 Parijs, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Parijs onder nummer 801 333 808 (hierna “PHENIX SAS” genoemd) brengt de mobiele app “Phenix” uit (hierna de “App” genoemd) en publiceert de website die toegankelijk is via https://wearephenix.com (hierna de “Site” genoemd).

De App brengt via een plaatsbepalingssysteem consumenten en handelaars (de “Partnerzaken”) samen door producten (voeding en non-voeding) te koop aan te bieden tegen een verminderde prijs omwille van bijvoorbeeld de beperkte houdbaarheidstermijn (de “Producten”), waardoor wordt bijgedragen aan de strijd tegen verspilling.

In dit kader verzamelt en verwerkt PHENIX SAS bepaalde persoonsgebonden gegevens: van consumenten die gebruikmaken van de App en/of de Site (hierna “Gebruikers” genoemd); van de Partnerzaken; meer in het algemeen van elke bezoeker van de Site en van iedereen die persoonsgebonden gegevens meedeelt aan PHENIX SAS in het kader van de diensten die door de App en/of de Site worden aangeboden. (gezamenlijk de “Betrokkenen” genoemd)

De onderneming verzamelt en verwerkt de Gegevens van de Betrokkenen met naleving van de bepalingen van wet n° 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden (gewijzigd door wet n° 2004-801 van 6 augustus 2004, wet n° 2016-1321 van 7 oktober 2016, wet n° 2018-493 van 20 juni 2018, verordening n° 2018-1125 van 12 december 2018 en decreet n° 2019-412 van 6 mei 2019) (de “Franse wet inzake informatica en vrijheden) en van verordening n° 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (de “Verordening”), in overeenstemming van dit privacybeleid (het “Privacybeleid”).

De bedoeling is om de verzameling en verwerking van de Gegevens te beheren in het kader van het gebruik van de App en/of de Site en, in het algemeen, in het kader van de relatie van de Onderneming met de Betrokkenen.

De verwerkingsverantwoordelijke is PHENIX SAS, vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 240.092,44 euro, met maatschappelijke zetel te 43-45 avenue de Clichy, 75017 Parijs, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Parijs onder het nummer 801 333 808, vertegenwoordigd door de voorzitter, de heer Jean Moreau.