Verlies is een belangrijke indicator in de detailhandel. Hoewel dit gemiddeld 1 à 2% van de omzet van een winkel vertegenwoordigt (ofwel ongeveer evenveel als de nettowinst), verschilt dit percentage sterk van winkel tot winkel, en kan het soms een aanzienlijke kostenpost vormen.

Zicht krijgen op de totale kosten van deze verliezen is echter niet altijd gemakkelijk en wordt vaak onderschat.

Maar wat is precies de prijs van uw onverkochte producten? En het belangrijkste: waarom kost uw verlies u meer dan u denkt? Van slechte traceerbaarheid tot afvalverwerking en verborgen kosten, wij helpen u dit onderwerp te ontcijferen.

 

Is verlies een probleem in uw winkel?

Neem contact op met een Phenix-coach

 

Wat zijn de kosten van verliezen?

Gemiddeld vertegenwoordigen verliezen in de detailhandel tussen 1 en 2% van de bruto omzet van een winkel (dus ongeveer evenveel als de nettowinst van de winkel). Hoe groter de winkel, hoe lager het verliespercentage: ongeveer 1% van de jaarlijkse omzet in hypermarkten tegenover 2% tot 3% in supermarkten.

Het verliespercentage verschilt uiteraard van afdeling tot afdeling, en is groter bij verse producten (ongeveer 4 à 5%) dan bij kruidenierswaren of vloeibare producten waar het percentage meestal minder dan 1% bedraagt.

In absolute cijfers kunnen onverkochte producten voor een winkel in een jaar tijd een verlies van enkele honderdduizenden euro’s betekenen. Voor een supermarkt met een omzet van 20 miljoen euro, kunnen de verlieskosten tussen 300.00 en 500.000 euro per jaar bedragen. Voor een hypermarkt met een omzet van 80 miljoen euro loopt de kost op tot 800.000 à 1 miljoen euro.

 

Waarom kosten overschotten u meer dan u denkt?

Reden nr. 1: een foutief overzicht

Om goed zicht te hebben op uw verliezen, moet u er in de eerste plaats voor zorgen dat u een goed traceerbaarheidssysteem hebt waarin ALLE verliezen worden geregistreerd. Dit omvat zowel producten die worden weggegooid, als producten die worden weggegeven of met kortingsstickers worden verkocht. En dat is nog niet zo eenvoudig. Waarom?

Omdat dit betekent dat al deze producten moeten worden geregistreerd onder het kopje ‘verlies’ (of een subcategorie zoals gestickerde verkoop of donatie aan een stichting). Dit vereist een strak omlijnd proces dat wordt toegepast door alle afdelingen, met inbegrip van de groenten- en fruitafdeling. Voor deze afdelingen is het registreren van de verliezen ingewikkelder dan voor de kruideniersafdelingen, omdat de hoeveelheden van elk product moeten worden geschat.

Enkele foutgevoelige afdelingen…

Voor de groente- en fruitafdelingen en de overige versafdelingen is het inscannen van de verliezen tijdrovender dan voor de kruidenierswaren, omdat de hoeveelheden van elk product moeten worden geschat.

Het komt dan ook vaak voor dat de verliezen van de groente- en fruitafdeling niet worden ingeboekt en de producten worden weggegooid of gedoneerd zonder enige opvolging. In de wetenschap dat groenten en fruit ongeveer 20% van de verliezen van een winkel uitmaken, komt dit neer op aanzienlijke hoeveelheden die niet in de verliescijfers worden meegerekend. Om u een idee te geven: verliezen in de groente- en fruitafdeling kosten tussen de €60.000 en €100.000 per jaar voor een supermarkt en tussen de €150.000 en €200.000 per jaar voor een hypermarkt.

La traçabilité des produits pour éviter la casse

Dé valkuil voor de goede traceerbaarheid van verliezen: de perscontainer. Het is een ‘gemakkelijke’ oplossing die producten en foutieve bestellingen laat verdwijnen zonder dat ze als dusdanig zijn geregistreerd. Te vermijden dus!

 

Verkoop op korte termijn: een doeltreffende maar vaak slecht getraceerde oplossing

Ook de verkoop van producten met een naderende houdbaarheidsdatum (of stickering) moet goed worden vastgelegd.

Op het eerste gezicht is dit een doeltreffende oplossing om de kosten van overschotten te beperken. Het genereert een hogere omzet en vermindert de hoeveelheid afval. Het is hiervoor wel belangrijk dat de gestickerde producten naar behoren worden geregistreerd voordat ze worden verkocht. Zo niet worden zij meegeteld in de normale verkoop en heeft u geen zicht op dit deel van uw overschotten.

Niet bij alle stickeringsmethodes kan het product vóór het bij de kassa arriveert als overschot worden geregistreerd (met het risico dat het tweemaal uit de stock wordt verwijderd). De korting wordt dan handmatig uitgevoerd en het product wordt niet in de verliescijfers meegerekend. Het wordt beschouwd als een normale verkoop, wat een probleem kan zijn als u met een geautomatiseerd bevoorradingssysteem werkt. De inschatting van de nieuwe bestellingen zal immers gebaseerd worden op vertekende verkoopcijfers.

Tracer les ventes en date courte

Dit verklaart waarom sommige winkels uiteindelijk een percentage van minder dan 0,5% opgeven, terwijl dit percentage in werkelijkheid tussen de 1,5 en 2% bedraagt.

 

Wilt u advies over het verminderen van uw afval?

Neem hier contact met ons op!

 

Reden 2: extra kosten die vaak over het hoofd worden gezien

De kosten van afvalverwerking worden niet vaak benoemd, maar zijn toch aanzienlijk

Bij de kosten van ingekochte goederen die niet aan de volle prijs zijn doorverkocht, moet men ook nog de afvalverwerkingskosten optellen.

Aan 130-150 euro/ton voor bioafval en 200 euro/ton voor Industrieel afval* kan de rekening oplopen tot ongeveer:

  • €40.000 tot €60.000/jaar voor een hypermarkt
  • €20.000 tot €30.000/jaar voor een supermarkt

 

Verborgen kosten

Voor een algemene beoordeling van de afvalkosten van een winkel moet ook rekening worden gehouden met bepaalde ‘verborgen’ kosten, zoals logistieke kosten of kosten voor de opslag van producten, alsook de personeelskosten die nodig zijn om dit proces te beheren. In de verliezen, die als aankoopprijs exclusief BTW worden geboekt, wordt geen rekening gehouden met deze extra kosten.

Dus, samengevat, om zicht te hebben op de totale kosten die overschotten met zich meebrengen voor uw winkel, moet u:

  • Ervoor zorgen dat de kosten van alle producten die niet tegen het volle tarief worden verkocht als dusdanig worden geregistreerd, door middel van een welomschreven inscan-methode
  • De kosten voor afvalverwerking meerekenen
  • Rekening houden met de bijkomende kosten, zoals personeelskosten en logistieke kosten

Want hoewel dit alles een aanzienlijke kostenpost is voor een winkel, kan het ook een bron van extra inkomsten worden als deze problematiek goed wordt aangepakt. U kunt de kosten namelijk verminderen door uw bestellingen en voorraden nauwkeurig op elkaar af te stemmen. Dit is een proces van lange adem en vereist een zeer nauwe samenwerking met uw teams.

Niettemin zal er altijd sprake zijn van overschotten als gevolg van het normale functioneren van een winkel. Voor deze onvermijdelijke overschotten bestaan verschillende oplossingen: het stickeren van producten met een naderende houdbaarheidsdatum, het gebruiken van de anti-verspillingsapp of donatie aan verenigingen. Deze oplossingen stelt winkels in staat tot 85% van hun waarde terug te winnen, waardoor het netto-verlies tot een minimum wordt beperkt!

Bij Phenix is dat precies wat wij onze klanten bieden: oplossingen die de kosten van uw overschotten zo veel mogelijk beperken!

Wilt u meer weten over onze oplossingen?

Neem contact met ons op

 

*Gemiddelde kosten waargenomen bij onze partners in de detailhandel. Houdt rekening met de huur van containers, het vervoer en de verwerking van afval.